วันเทพเจ้าขึ้นสวรรค์

หลังจากแม่ผมเสียไปนั้น พิธีการไหว้เจ้าต่างๆนั้นก็ตกเป็นหน้าที่ของลูกชายอย่างผม แต่ปัญหาก็คือ ผมเป็นผู้รู้น้อยในพิธีการต่างๆ ได้แต่เป็นลูกมือคุณแม่มาตลอด และวันนี้ก็ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวจีน ซึ่งก็คือ “วันไหว้ขอบคุณเทพเจ้า” รายละเอียดของวันนี้ ผมหาจากเว็บได้ดังนี้

“เหตุที่ต้องจัดทำพิธีไหว้ขอบคุณเทพเจ้าก่อนวันที่ 24 ค่ำเดือน 12 นั้น ก็เพราะว่า ชาวจีนมีความเชื่อกันว่า วันที่ 24 ค่ำ เดือน 12 ของจีนนั้นเป็นวันที่เทพเจ้าที่อยู่ประจำบ้านจะต้องขึ้นไปรายงานตัวบนสวรรค์ ซึ่งเรียกกันว่า วันเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ หรือ วันซิ้งเจี่ยวที จนกระทั่งถึงวันที่ 4 ค่ำเดือนอ้ายของจีน ซึ่งจะตรงกับวันพุธที่ 1 กุม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s